Usługowe prowadzenie
ksiąg rachunkowych dla spółekObsługujemy firmy usługowe, handlowe i produkcyjne z różnych branż gospodarki. Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie VAT, VAT-UE. Dokonujemy wyliczeń zaliczek podatku dochodowego na podstawie kwalifikacji przychodów i kosztów z uwzględnieniem korekt kosztów podatkowych w oparciu o ewidencję rozrachunków. Oferujemy obsługę w zakresie Intrastat i sprawozdań GUS. Sporządzamy sprawozdania finansowe, raporty oraz analizy wskaźnikowe.

Obsługa księgowa
dla osób prowadzących działalność gospodarcząProwadzimy księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencje przychodów dla "ryczałtowców". Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie podatku VAT. Sporządzamy korekty kosztów w oparciu o ewidencje regulowania zobowiązań. W ramach usługi obsługujemy właściciela w zakresie ZUS. Oferujemy elektroniczne przekazywanie deklaracji do US i ZUS. Przygotowujemy zeznania roczne PIT.

Outsourcing
kadrowo-płacowy
dla pracodawcówProwadzimy kartoteki pracownicze i przygotowujemy dokumenty pracownicze. Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie ZUS. Oferujemy także rozliczenia ZFŚS i innych świadczeń pracowniczych oraz PFRON. Sporządzamy listy płac w oparciu o różnorodne definiowalne składniki wynagrodzeń. Prowadzimy ewidencje i rozliczenia umów zleceń. Oferujemy elektroniczne przekazywanie deklaracji do ZUS oraz informacji rocznych PIT do US.